Hur går vi vidare?

Vi sätter upp ett möte där vi går igenom det upplägg och idéer ni har, vad ni vill ska uppnå med hemsidan och hur vi kan göra hemsidan mest attraktiv för dagens och framtidens målgrupp.

Första mötet

Här brainstormar vi idéer, design, målgrupp samt företagsbakgrund för att få en klar bild av vad ni vill ska genomsyra er nya hemsida.

Planering

Här sätter vi upp en tidsram och planering på hur vi går tillväga samt håller er uppdaterade på hur vi ligger till i planering.

Produktion

Under produktionen kommer vi vid flera tillfällen att gå igenom både design och innehåll där ni hela tiden kommer vara uppdaterade på vart vi ligger inom tidsram.

Briefing

Från planering till leverans kommer ni bli uppdaterade med jämna mellanrum där vi kommer visa hur vi ligger till med er hemsida och om åtgärder behöver göras innan vi lanserar hemsidan.

Leverans

Så fort ni känner er nöjda med hemsidan så är det dags för lansering.